Portal Eurotel został stworzony przez firmę Eurotel S.A. i jest chroniony prawem autorskim.

Na stonie wykorzystywane jest następujące oprogramowanie firm trzecich:

 • Apache - www.apache.org (Apache v2)
 • mySQL - www.mysql.com (GPL)
 • PHP - www.php.net (PHP License)
 • PHP Pear - pear.php.net (PHP,Apache,LGPL,BSD style,MIT)
 • PHPMailer - https://github.com/Synchro/PHPMailer (LGPL 2.1.)
 • TableExtractor - www.reallyshiny.com (CCL)
 • SimpleGrid - http://simplegrid.info/ (MIT)
 • xlsx2csv - https://github.com/davidcollins/xlsx2csv (GNU, LGPL)
 • htmlpurifier - http://htmlpurifier.org/ (GNU)
 • jQUery - www.jquery.com (MIT)
 • jQuery UI - www.jqueryui.com (MIT, GPL)
 • DataTables - www.datatables.net (GPL v2, BSD (3-point) style license)
 • DataTables ColVis - www.datatables.net (GPL v2, BSD)
 • DataTables FixedColumns - www.datatables.net (GPL v2, BSD)
 • DataTables FixedHeader - www.datatables.net (GPL v2, BSD)
 • jQuery Cookie - https://github.com/carhartl/jquery-cookie (MIT, GPL2)
 • jQuery Multiple File Upload - www.fyneworks.com/jquery/multiple-file-upload (MIT, GPL)
 • jQuery File Upload - https://github.com/blueimp/jQuery-File-Upload (MIT)
 • jQuery Tools - jquerytools.org (No copyrights or licenses)
 • jQuery Validation - bassistance.de (MIT, GPL)
 • jQuery UI Timepicker - http://fgelinas.com/code/timepicker/ (MIT, GPL)
 • CKEditor - cksource.com (GPL, LGPL, MPL)
 • CLEditor - premiumsoftware.net/cleditor (MIT, GPL)
 • Easy Expand - http://portfolio.neilgirardi.com/portfolio/jqueryplugin (GNU)
 • PHPExcel - http://phpexcel.codeplex.com/ (LGPL)

Na stronie wykorzystywana jest grafika:

 • Oxygen - www.oxygen-icons.org (Creative Common Attribution-ShareAlike 3.0, GNU)

© 2011-2015 Eurotel S.A